444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
13 Temmuz 2020

Yeni bir sistem, hizmet, ürün, yazılım, süreç geliştirmek amacıyla tasarlanan yaratıcı çalışmalar Ar-Ge kapsamına girer.

 

 

Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi, tasarımın gelişimine yönelik politika ve stratejilerin oluşturulması amacıyla atılan ilk adım 12 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile oldu. Bu kanun ile özel sektörde Ar-Ge ve tasarım alanında ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin hız kazanması ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amaçlandı.

 

Kanunun ilk yürürlüğe girdiği 2008’den itibaren Türkiye’de çok sayıda akredite Ar-Ge merkezi kurulmuş ve bu merkezlerde geliştirilen projeler, katma değerli üretime de dönüşerek ülke ekonomisine hedeflenen katkıları sağlamayı başardı.

 

ar-ge

 

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Gerçekleşmesi

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, farklı sektörlerdeki şirketler tarafından yapılabilir. Ar-Ge çalışmaları bilimsel esaslar ve sistematik temellere dayanmalıdır.

 

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için geliştirilen projeleri veya siparişe dayalı yürütülen işlemleri gerçekleştirmek üzere kurulan ve Türkiye’de bulunan şirketlerin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen şartlarda kurulan, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimdir.

Ar-Ge merkezlerinin temel amacı; benimsenen Ar-Ge kültürü ışığında yapılan işlerin daha verimli ve etkin hâle getirilmesi, sürekli iyileştirme ve geliştirme yapmalarının sağlanması ve inovatif yaklaşımlarla yeni ürünlerin geliştirilmesidir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmaların katma değer yaratması son derece önemlidir.

 

araştırma ve geliştirme

 

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyeti Kapsamına Giren Çalışmalar

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri; bilgi birikiminin artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak için kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürüterek alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan; özgün, deneysel, bilimsel ve teknik özellik taşıyan faaliyetlerdir. Buna göre; 

  • Bilimsel ve teknolojik belirsizliklerin giderilmesi amacı için yeni teknik bilgilerin elde edilmesi
  • Yeni yöntemlerle yeni ürünler, malzemeler, sarf malzemeler, cihazlar, ekipman, prosedür ve sistemlerin araştırılması ve geliştirilmesi, yeni teknik ve prototiplerin üretilmesi
  • Yeni ve özgün tasarıma sahip yazılım faaliyetleri
  • Bir ürünün kalitesini, standardını ve performansını artırırken, maliyetini azaltacak yeni teknikler ve teknolojilerin araştırılması

faaliyetleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri olarak kabul edilir.

Ülkemizde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ürünlere katma değer sağlayarak pazardaki satış değerlerini artırma ve konumlarını güçlendirmedeki rolü, firmaların kârlılık oranları üzerindeki etkisi gibi hususlar Ar-Ge çalışmalarına olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Ülkelerin rekabet gücüne doğrudan etki eden önemli araçlardan biri olan Ar-Ge olgusu, dünyanın birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir yere sahip. Bu alanda uzun yıllar boyunca yürütülen çalışmalar sonuç vererek Ar-Ge farkındalığı belirgin bir şekilde artış gösterdi ve göstermeye de devam ediyor.

 

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” Montaigne
yukari