444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
25 Şubat 2020

Bilgi teknolojilerinin hızla geliştiği ve pek çok işlemin elektronik ortamda yapıldığı çağımızda, kişisel verilerin korunması daha da önem kazandı. KVKK’da amaç, verilerin belirli bir kurala göre şeffaf bir şekilde işlenmesini sağlamaktır. Bu sayede veri sahibi, verileri üzerinde söz sahibi olur.

 

Kişisel Veri Nedir? Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemlidir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait tüm bilgileri ifade eder. Kişisel verilerin korunması bireyler ve şirketler için, verilerin riskli bir durumla karşılaşmadan korunması için önemlidir.

KVKK Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir?

Kişisel verilerin, temel ve hak özgürlükler ışığında korunmasıdır. Kişisel verilerin korunması, kişilere ait verilerin toplanması, aktarılması, saklanması ve kullanılması gibi işleme süreçlerinin tüm aşamalarını kapsar.

 

kvkk

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?

Bir kişisel verinin; tamamının ya da bir kısmının elde edilmesi, saklanması, değiştirilmesi, aktarılması, kullanılmasının engellenmesi gibi her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesini ifade eder. Başkasına ait bilgiyi, üzerinde herhangi bir işlem yapmadan saklamak da veri işleme faaliyetidir.

Kişisel veriler kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

 • Hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü çerçevede,
 • İşlenme amaçlarına uygun, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel şekilde,
 • Belirli meşru amaçlar için işlenir.

Kişilerin ve kurumların tedirginliğini giderme ve kendilerini güvende hissetmeleri açısından önemi büyük olan bu kanun, verilerin korunmasına dair duyulan ihtiyaç doğrultusunda KVKK 2016’da meclisten onay alarak kanunlaştı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile şirketler ve kişilerin verileri kanunla koruma altına alındı. Kanun ile kişisel ve şirketsel veriler hakkında hesap verilebilirlik esastır. Sürekli veri oluşturma ve saklama süreçlerini yürüten yazılım şirketleri de bu kanun ile birlikte veri sorumluları konumuna geldi.

 

veri güvenliği

 

KVKK Kapsamında Tam İstisna Hâller Nelerdir?

Aşağıda belirtilen durumlarda KVKK'ya tam istisna tanımıştır:

 • Üçüncü kişilerle paylaşmamak ve veri güvenliği yükümlülüklerine uymak şartıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konuttaki aile bireyleri hakkında işlenmesi durumunda
 • Resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek şartıyla araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarda
 • Millî savunmayı ve güvenliğini, kamu güvenliği ve düzenini, ekonomik güvenliği, kişilik haklarını ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmemek veya suç teşkil etmemek şartıyla; sanat, edebiyat, tarih, bilim veya ifade özgürlüğü hâllerinde
 • Millî savunmayı ve güvenliği veya kamu güvenliğini ve düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamak için kanun tarafından görev ve yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetlerde
 • Soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine yönelik yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesinde

KVKK Kapsamında Kısmi İstisna Hâller Nelerdir?

Aşağıda belirtilen durumlarda KVKK'ya kısmi istisna tanımıştır:

 • Suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması durumlarında gereklilik hâllerinde
 • Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi
 • Kanunun yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları tarafından düzenleme, denetleme görevlerinin yürütülmesi; disiplin soruşturması veya kovuşturmasının gereklilik hâllerinde
 • Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunmasının gerektiği durumlarda

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” Montaigne
yukari