444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
01 Mayıs 2020

Üretim şeklindeki değişim, maliyetlerin hesaplanmasında izlenen yolların çeşitlenmesini de beraberinde getirdi. İşletmeler uyguladıkları üretim şekline göre farklı maliyet hesaplama sistemleri kullanmaya başladı. Bu hesaplamalardan biri de safha maliyeti sistemi.

 

Küresel rekabet ortamı ve yeni üretim tekniklerinin gelişmesiyle üretim şekli değişime uğradı. Üretimdeki emek miktarının azalması ve yerini otomasyon üretime bırakması ile farklı üretim yolları ortaya çıktı. Üretim yöntemlerinin farkılılaşması maliyet sistemlerinin de farklılaşmasına neden oldu ve maliyet hesaplamaları üretime özel yapılmaya başlandı. Bu maliyet sistemlerinden biri de Safha Maliyeti Sistemi oldu.

Safha Maliyeti Sistemi Nedir?

Aynı cinsten (homojen) bir mamul veya mamul grubunun toplu üretim yapıldığı işletmelerde kullanılan maliyet sistemine safha maliyet sistemi adı verilir. Bu sistem; yağ, tuz, elektrik santralleri, madencilik, dokuma işletmeleri, cam, boya, un, kâğıt, şeker ve çimento gibi homojen ve toplu üretim yapan işletmelerde sıkça kullanılır.

Safha maliyet sisteminde safha kavramı, işletmelerde üretimi gerçekleştirmek için birbirine bağlı üretim merkezlerini ve üretim aşamalarını ifade eder. Safhaları belirlemek üretimin düzenini ve sürekliğini sağlamaya, kontrol edilebilmesine ve maliyetlerin doğru hesaplanmasına olanak sağlar.

 

safha maliyeti sistemi nedir

 

Sistemin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için, toplu üretimin yapılması, birimler arasında standardın sağlanması, büyük miktar ve çok fazla özel üretim yapılmaması, safhalar arasında sürekliliğin olması gerekir. Bu bağlamda safha maliyeti sistemi özel üretim yapan işletmeler için uygun değildir. Bu nedenle işletmeler, üretim maliyetlerini hesaplarken üretilen mamul türlerini, üretim teknik ve teknolojilerini, işletmenin büyüklüğünü ve organizasyon yapısını göz önünde bulundurmalıdır. İşletmeler tarafından uygulanırken, üretimin özelliğine göre üretim safhalara ayrılmalıdır.

 

safha maliyeti sistemi

 

Safha Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Safha maliyet sisteminin amacı, her üretim evresindeki birim maliyetlerini ayrı ayrı hesaplamaktır. Safha maliyetlerinin doğru hesaplanabilmesi için oluşturulan safhalardaki miktar hareketlerinin doğru belirlenmesi gerekir. Miktar hareketleri bir dönemde safhaya giren ve safhadan çıkan ürün miktarını ifade eder.

Safha maliyeti hesaplanırken ilgili dönemin üretim giderleri her üretim safhasında toplanır ve her bir safhanın giderleri o safhanın üretim miktarına bölünerek, safhanın birim maliyeti hesaplanır. Bir sonraki safhaya devreden mamuller, kendi birim maliyeti ile önceki aşamadan gelen birikimli birim maliyetinin toplamı ile maliyetlendirilerek bir sonraki safhaya aktarıldıktan sonra toplam maliyet belirlenir.

Maliyet hesaplama sürecinde belirli bir dönemde, safhaya giren ürün miktarı ile safhadan çıkan ürün miktarının birbirine eşit olması önemli bir noktadır. Giren miktarın çıkan miktara eşit olmaması üretimde üretim kayıplarının (fireler) olduğu anlamına gelir.

Safha maliyeti sistemi ile aynı tipte seri üretim yapan işletmeler, üretimlerinin performansını kolayca görerek maliyet planı oluşturabilirler.

 

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” Montaigne
yukari