444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
21 Şubat 2020

Para konusunda kesinti anlamına gelen tevkifat; vergi olarak ise, vergilerde bölüşme veya kesinti yapma anlamına gelir.

 

 

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Ödemelerde paylaşımı ve kesintiyi ifade eden Tevkifatlı faturayı normal ya da irsaliyeli faturadan ayıran özelliği, faturada belirtilen verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek iki taraftan da alınıyor olmasıdır. Böylece devlete ödenen verginin bir kısmını satıcı öderken bir kısmını da alıcı ödemiş olur.

Kaç çeşit tevkifat vardır?

1- Gelir Vergisi Tevkifatı: Gelir vergisi yasasının 94. maddesindeki gelir türleri üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlarda yapılan kesintidir.
2- KDV Tevkifatı: KDV alacağının, kanunda belirlenen malların alım satımı veya hizmet bedelinden hesaplanan KDV'nin, alıcılardan tamamı veya kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcıya değil de Vergi Dairesine Vergi Sorumlusu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesidir.

Devletin aldığı Katma Değer Vergisi(KDV), satıcı ve alıcı arasında bölüşülmesiyle vergi daha düzenli ve adil biçimde toplanır.

 

vergi ödeme

 

Kimlere Tevkifatlı Fatura Kesilir?

 • Genel bütçe içinde yer alan; daireler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, katma bütçeli idareler, belediyeler, özel idareleri,
 • Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar
 • Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği bulunan yardım ve emekli sandıkları
 • İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları
 • Bankalar
 • Özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler ve borsalar
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan işletmeler, kurum ve kuruluşlar
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören kuruluşlar

Tevkifat fatura için uygulanacak tevkifat oranları önceden belirlidir(5/10, 9/10 gibi) ve taraflar kendileri belirleyemez. Tevkifat fatura talep edildiğinde, uygulanacak oranın karşı tarafa sorulması gerekir.

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler

Tevkifat fatura, her ürün ve hizmet satışında uygulanamaz. Bakanlar Kurulu tarafından tevkifat fatura uygulanması gereken işlemler belirlenmiştir. Tevkifat uygulanabilen hizmetler şu şekildedir:

 • Belirlenen yapım işleri ve bunlara ait mühendislik, mimarlık hizmetleri
 • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
 • Makine, demirbaş, teçhizat ve taşıtlara ait tamirat, bakım ve onarım hizmetleri
 • Özel güvenlik hizmetleri
 • Denetim ve danışmanlık hizmetleri
 • Yemek servisi hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri

 

tevkifat fatura

 

Tevkifatlı Fatura Hesaplama Örneği

 • Faturaya yansıyacak KDV oranı: %18
 • KDV tutarı: 36 TL
 • Genel fatura toplamı: 536 TL

Normal şartlarda satıcının 36 TL KDV ödemesi gerekir. Fakat tevkifat yapılması söz konusuysa ve kullanılan oran 5/10 ise 36 TL’lik KDV tutarının 18 TL’lik kısmı tevkif edilmiş olur. Yani KDV’nin 5/10’luk oranının ödeme sorumluluğu alıcıya geçer. Faturanın genel toplamı ise satıcı için 536 TL’den 518 TL’ye iner.

 

Tevkifatlı Fatura Nasıl Oluşturulur?

İşletmelerin kullandığı muhasebe programları ile faturada ödenecek tutar otomatik olarak hesaplanır ve tevkifatlı fatura oluşturulur.

 

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“Güzel konuşmak için tek bir yol vardır; dinlemeyi öğrenmek.” Cristopher Morley
yukari