444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
23 Aralık 2015

Cari hesap, işletmelerin birbirlerine olan borç-alacak işlemlerini her biri ayrı bir kalem oluşturacak biçimde formatlayarak aradaki farkı isteyebileceklerine dair yapmış oldukları sözleşmelerdir. Ticaret Kanununa göre ise iki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan mukaveledir.

 

Cari Hesap İşlemleri Nasıl Yapılır?

 

İşletmelerin, aralarında bu hesapları tutabilmeleri için sözlü veya yazılı olarak bir anlaşma düzenlemeleri gerekir. Bu anlaşmaların öncesinde ise firmalar birbirini tanıyıp güven ortamı oluşuncaya kadar peşin işlem yaparlar. Güven kazanıldıkça ticaretin hacmi ile doğru orantılı olarak cari hesap işlemleri de artar. Alınan mal veya hizmetin bedeli yapılan anlaşmalara göre ödenir. Alıcı taraf borcunu çek, senet veya nakit para olarak ödeyebilir aynı zamanda banka hesabına da yatırabilir. Bütün işlemlerde ürün veya hizmeti alan taraf borçlu, ürün veya hizmeti satan diğer taraf ise alacaklı olur.

 

cari hesap nedir?

 

Cari Hesap Hareketi Nedir?

 

Bu işlem borç ve alacak olmak üzere ikiye ayrılır. İşletmeler arasındaki bu borç-alacak ilişkisi cari hesap hareketi olarak adlandırılır. Bu hareketler cari işlemleri içerir ve işlemlerin borç veya alacak durumlarını gösterir. Bedeli sonradan ödenme koşulu ile bir satış yapıldığında, satılan malın bedeli kadar alıcı borçlu, satıcı alacaklı durumunda olur. Alıcı mal veya hizmeti alan, satıcı mal veya hizmeti satan kişi konumundadır. Cari hesap hareketi alıcının hesabına borç olarak, satıcının hesabına ise alacak olarak yazılır.

 

Cari Hesap Nasıl Takip Edilmelidir?

 

ERP programları yaygınlaşmadan önce tüm bu zaman alan ve zahmetli işlemler kartlar ve defterler aracılığıyla yapılıyordu ve her müşteri için bir kart düzenleniyor ya da defterin bazı sayfaları işlemler için yeterli olacak şekilde ayrılıyordu. Bu da hesap işlemlerinde karmaşaya neden oluyor, hatta hatalı hesaplamalarda maddi sıkıntılara sokabiliyordu. Günümüzde bu işlemleri geleneksel usulde tutan işletmeler yok denecek kadar azaldı. Artık defter ve kartlar yerine ERP programları kullanılıyor. Piyasada geliştirilmiş olan çok fazla ERP sistemi olması dolayısıyla işletmeler seçim yapmakta ve ERP sahibi olmakta güçlük çekmiyor. 

Geliştirilen bu yazılımlar ile işletmeler carilerini borcunu zamanında ödeyenler, yüklü alım yapanlar, ödemelerini aksatanlar gibi çeşitli kriterlerle gruplandırabilirler. Hızlı ve pratik bir şekilde inceleyebilir, gelişmiş raporlar (müşteri listesi, bakiye raporu vb.) elde edebilirler.

Firmaların çalışma şekline bağlı olarak belirli aralıklarla veya yılsonunda cari durumu karşı firmaya bildirilir. Firmalar aralarında birbirlerinin kayıtları doğrularlar. Bu işleme mutabakat denir. Cari hesaba ait işlemleri gösteren listelere ise hesap özeti (ekstre) denir. Kullanmış olduğunuz yazılıma bağlı olarak hesap ekstrelerini belirli aralıklarla e-posta yoluyla otomatik olarak gönderebilirsiniz.

 

cari hesap nedir?

 

Cari Hesap Belgeleri Nelerdir?

 

Cari hesaplar üzerinde yapılan her işlem ticari belgeler ile belgelendirilmek zorundadır. Bu işlemler sırasında farklı belgelendirme seçenekleri kullanılabilir. Satıcı-alıcı arasında kullanılan ticari belgeler aşağıdaki gibidir;

Fatura: Satıcı firma tarafından alıcı firma adına kesilen, mal veya yapılan işi gösteren belgedir. Açık fatura ve kapalı fatura olmak üzere ikiye ayrılır. Açık fatura; bedeli ileri bir tarihte alınacak faturadır. Kapalı fatura ise bedeli tahsil edilmiş faturadır.

Makbuz: Bir bedelin teslim alındığını gösteren belgedir. Bedeli alan için tahsil makbuzu, bedeli ödeyen için tediye makbuzu kesilir.  Bu belgelerin resmiyet kazanabilmesi için bir noter tarafından onaylanması veya anlaşmalı matbaalarca basılması gerekir.

Senet: Bir nevi ödeme aracıdır. Ödeme yapacak firma için borç senedi, ödemeyi alacak firma için alacak senedi olarak adlandırılır. Senette iki taraf bulunur; borçlu (muhatap) taraf bono bedelini öder, alacaklı (lehtar) taraf ise bono bedelini tahsil eder. Alacaklı olduğumuz işletmelerden senet alabilir, almış olduğumuz bu senetleri ise borçlu olduğumuz firmalara ciro edebiliriz.

Çek: Bankaya hitaben yazılmış, bir nevi ödeme emri niteliğinde düzenlenen evraklardır. Senetten daha yaygın olarak kullanılan bir ödeme yöntemidir. Çekte üç taraf bulunur; keşideci çeki düzenleyen, muhatap çeki ödeyecek banka, hamil ise keşide edilmiş çeki elinde bulunduran alacaklı (hamiline).

Dekont: Hesaplar arası aktarma veya takas işlemlerini gösteren belgelerdir. Borç-alacak işlemlerini gösterir. Borç ve alacak dekontu olmak üzere ikiye ayrılır. Hesapta yapılan bir hareketi ilgilisine haber etmekte kullanılır.

 

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“Güzel konuşmak için tek bir yol vardır; dinlemeyi öğrenmek.” Cristopher Morley
yukari