444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
24 Ağustos 2020

Daha önceki yazımızda BA / BS hakkında bilinmesi gereken genel bilgilerden bahsetmiştik. İlgili yazıya ulaşmak için tıklayın.


 

 

BA / BS Bildirim İşlemleri

 

BA / BS bildirim dönemi ve süresi nedir?

Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal veya hizmet alış satışlarını aylık dönemler itibariyle bildirmesi gerekir. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş kabul edilebilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması gerekir.

Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü hâlinde, bildirim formlarını verme sürelerine, VUK’un 16. maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.

 

BA / BS Formunda düzeltme işlemleri nasıl gerçekleşir? Düzeltme işlemlerinde cezai uygulama var mı?

Mükellefler sisteme bildirdikleri formlar üzerinde hata veya eksiklik tespit etmeleri durumunda düzeltme yapabilir.

Bildirimlerin verilme süresi boyunca yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmaz. Bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun 355. maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.  

 

BA / BS bildirimlerinin zamanında verilmemesinin cezası nedir?

Ba Bs Bildirimlerinin süresinde veya tam olarak verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması ya da kağıt ortamında verilmesi hâlinde VUK mükerrer 355. uyarınca belirlenen özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır. 3 gün içinde vermeleri durumunda ise cezai işlem 1/10 oranında uygulanır.

 

Geç gelen faturalar BA Formu ile beyan edilir mi?

Evet, edilir. Bu faturaların BA Formunda bildirilmesinde, belge düzenlenme tarihi dikkate alınır. Ayrıca söz konusu faturalara ait KDV’de, takvim yılı aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde, genel hükümlere göre indirim yapılabilir. 

 

ba / bs bildirimi

 

İthalat ve İhracatta BA / BS

 

İthalat ve ihracatta BA / BS Formları nasıl düzenlenir?

İthalatta, gümrük beyannamesinin kapandığı tarih baz alınarak gümrük beyannamesinin KDV matrahı BA bildirimine dâhil edilir. İthalat işlemlerinde satıcı firmanın kimlik numarası yerine ‘’1111111111’’ yazılmalıdır.

İhracatta ise Form BS bildirimlerinde fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınır. Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ihracat işlemlerinde "2222222222" olarak yazılmalıdır.

 

Serbest bölgelerde veya antrepolarda faaliyet gösteren ya da transit ticaret yapan mükellefler BA / BS Formuna tâbi mi?

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar da BA / BS bildirimi ile yükümlüdür. Bu bildirimler, mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilir. Kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup şube veya temsilcilikleri serbest bölgede bulunan mükellefler ise bildirim formlarında yalnızca serbest bölgelerdeki faaliyetlerinin alış ve satışlarını bildirmelidir. Ayrıca bu mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin Form BS ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınır.

Transit ticaret yapan veya antropolarda faaliyet gösteren firmaların fatura bedellerinin kanunda belirtilen sınırı aşması hâlinde alış ve satışları BA / BS bildirim formlarına dâhil ederek bildirmesi gerekir.

 

ithalat ve ihracatta bs / bs

 

Diğer İşlemler

 

Tevkifat yapılan durumlarda BA / BS bildiriminde hangi tutarlar dikkate alınır?

Tevkifatlı işlemlerde BA / BS bildirimlerinde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınır.

 

İade işlemlerinde BA / BS nasıl oluşturulur?

Yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış işlemi olarak dikkate alınır.

Yapılan satışların bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış işlemi olarak dikkate alınır. Bildirimler de bu işlemlere uygun olarak yapılır.


Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

yukari