444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
26 Haziran 2020

E-Bildirge, işverenlerin çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerinin elektronik ortamdan SGK’ya ulaştırılması ve işverenlerin bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan bir portaldır.

 

Uygulama ile birlikte işçi ve işverenlerin sigorta müdürlüklerine giderek yaptıkları işlemlerin büyük çoğunluğu internet ortamında da yapılabilir. Bu yönüyle personel bildirme süreçlerindeki bürokrasiyi kısaltarak, işlemlerin daha pratik hâle gelmesini sağlar.

Çalışan bilgilerini E-Bildirge yoluyla iletmek zorunlu mu?

İş yerlerinde üç ve üzeri sigortalı çalıştıran özel ve resmi işyerleri bilgileri E-Bildirge yoluyla iletmek zorundadır. Fakat üçün altında çalışanı olan şirketler de istedikleri taktirde sistemi kullanabilir. Eğer bir işyerinin çalışan sayısı üçün üzerine çıkarsa, çalışan sayısı artışını takip eden ayda E-Bildirge bildirme zorunluluğu vardır. İşyerinde çalışan sayısında artış olduğu durumlarda da güncel çalışan sayısı SGK’ya bu sistem üzerinden bildirilmelidir.

E-Bildirge’ye nasıl geçilir?

 1. İşverenin kendisi, işveren vekili ya da imza yetkisi olan kişi tarafından başvuru formu doldurulur.
 2. SGK'de işyeri tescil işlemini tamamlamış işverenler ve yetkilendirdiği kişiler E-Devlet sistemi üzerinden şifrelerini alır.
 3. Sağlanan kimlik bilgileri ve şifre ile uygulamaya giriş yapılır.

 

personel işe alım

 

E-Bildirge'ye geçilmediği durumlarda ne olur?

E-Bildirge vermek zorunda olan işverenler, bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri hâlinde 506 Sayılı Kanunun 140. maddesinin (c) fıkrası uyarınca haklarında idari para cezası uygulanır.

E-bildirge ile işyerleri hangi işlemleri yapabilir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesi işlemleri
 • Sigortalı hesap fişleri işlemleri
 • Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini
 • "e-Borcu Yoktur", belgesi hazırlama
 • 5458 yeniden yapılandırma ön hazırlık işlemleri
 • Kullanıcı işlemleri
 • İşveren borç görüntüleme ve ödeme işlemleri
 • T.C. kimlik numarasından sigortalı sorgulama
 • Engelli ve işsizlik teşvik yönetimi

Sisteme hizmet girişleri nasıl yapılır?

Hizmet girişleri tek tek sigortalı bazında yapılabilir veya XML dosya transferi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilebilir. XML dosyanın hazırlanması için gerekli olan XML şemasına erişim sayfası üzerinden ulaşılabilir.

 

personel yönetimi

 

E-Bildirim düzeltmeleri nasıl yapılır?

 • Brüt tutarlarının yanlış hesaplanması ya da işten çıkışların E-Bildirge ile bilgilendirmediği durumlarda bu tür hataları düzeltmek için öncelikle SGK’ya İptal Bildirimi yapılması gerekir.
 • Sisteme daha önce girilen belgeler üzerinde onaylama aşamasına kadar değişiklik yapılabilir. Ancak onay işlemi tamamlandıktan sonra belgeler sadece görüntülenebilir, değişiklik ya da silme işlemi yapılamaz.
 • İşkolu kodu girişi veya işkolu kodunda değişiklik talebinde bulunarak sistem üzerinden bilgilerin değişikliği yapılabilir.
 • İşyerine ait vergi numarasının kuruma bildirilmemiş olması durumunda vergi numarasının girişinin yapılması veya vergi numarası olmasına rağmen hatalı olduğu tespit edilmesi durumunda işveren tarafından güncellenmesi sağlanır.
 • Sigortalı hesap fişinin girişi yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde belgede hata yapıldığı fark edilirse işveren tarafından iptal edilerek yeniden düzenlenebilir. Yapılan hatanın daha sonra fark edilmesi hâlinde ise silme işlemi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin yasal verilme süresi sonuna kadar işyerinin bağlı olduğu il/sigorta müdürlükleri tarafından yapılabilir. İşverenlerden bu konuda dilekçe ve ekinde hatalı düzenlenen sigortalı hesap fişinin birer örneği istenir. Sisteme girilen Sigortalı Hesap Fişinin provizyon sorgusunda kullanılması ve provizyon verilmesi hâlinde Hesap Fişi silme işlemi yapılamaz.

Sigortalı Hesap Fişi işlemleri hangi durumlarda kullanılır?

 • Hesap Fişi uygulaması hastalık ve analık sigortaları ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primleri ödenen kişiler için geçerlidir.
 • Sigortalılar ile geçindirmekle yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanıp yararlanamayacağının tespiti için, işverenlerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesini SGK’ya vermediği durumlarda kullanılır.
 • Sigortalının tahsis talebi nedeniyle işten ayrılışı, ölümü hâlinde işverenlerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesini henüz SGK’ya vermediği durumlarda aylık bağlama işlemleri sigortalı hesap fişine göre yapılır.
 • Sigortalıların son çalışmalarının Kurumca hemen bilinmesi gereken diğer hâllerde, işverenlerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesini henüz SKG’ya vermediği durumlarda kullanılır.
 • Onaylanan Hesap Fişleri barkod numarası taşır ve resmi nitelik kazanır.

Geçmiş dönemlere ait belgeler görüntülenebilir mi?

 • Kullanıcı tarafından seçilen tarih aralığında işyeri tarafından giriş yapılan sigortalı hesap fişleri görülmektedir. Ayrıca sigortalıya ait detaylı hesap fişi PDF formatında barkodlu olarak görüntülenebilmekte ve çıktısı alınabilmektedir.
 • Eski dönemlere ait onaylanmış Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Hizmet Bilgisi ve Tahakkuk Makbuzları görüntülenebilir.

E-Bildirge sisteminden çıkış yapılabilir mi?

Uygulamadan güvenli bir şekilde çıkış işlemi gerçekleştirilebilir. Sigortalı Giriş Uygulamasından çıkış yapılabilir. E-Bildirge uygulamasından çıkış gerçekleşmez.

 

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” Montaigne
yukari