444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
23 Aralık 2015

KOBİ kelimesinin açılımı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'dir. Tanımı, “İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birikimler veya girişimlerdir.”

 

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan KOBİ’ler dünya ekonomisinin dinamosu ve can damarI olmakla birlikte Türkiye ekonomisinin de en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler bulundukları ülkenin ekonomisinde son derece önemli bir yere ve etkiye sahiptir. Özellikle son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde hatrı sayılır bir konuma sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 19 Kasım 2015 tarihinde yayımladığı “Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2015” haber bültenine göre KOBİ'ler;

 • 2014 yılında ihracatın %56,4’ünü gerçekleştirdi. Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın %35’i sanayi,            %60,7’si ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.
 • 2014 yılında ithalattaki payı %37,8 oldu. Girişimin ana faaliyetine göre ithalatın %33,3’ü sanayi,                  %59,5’i ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.
 • Toplam girişim sayısının %99,8’ini, istihdamın %74,2’sini, maaş ve ücretlerin %54,7’sini, cironun %63,8’ini, faktör              maliyetiyle katma değerin (FMKD) %52,8’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,3’ünü oluşturdu.           

Bu işletmelerin yeterli destek ve teşvikler ile gelecekte elde edecekleri ekonomik yükseliş ile paralel olarak ülkemize sağladığı ekonomik başarılarını da daha fazla artıracaktır. Bu sayede Türkiye KOBİ'lerin de gücünü alarak dünya çapındaki hedeflerine sürekli yaklaşım göstererek dünyadaki etkisini de her geçen gün artıracaktır.

 

 

kobiler

 

Teknoloji KOBİ’lere Neler Sağlıyor?
 • Yeni iş modellerinin kapılarını açıyor. Değişimi ve uyumu hızlandırıyor.
 • Müşteriye olan erişimi ve etkileşimi güçlendirerek artırıyor.
 • Ölçeklenebilirliği ve esnekliği artırıyor. Yeni kurulan şirketlerin bile çok yüksek kapasitelerde hizmet verilebilmesini sağlıyor.
 • Otomasyon sayesinde bu tür işletmelerin etkinliği ve verimliliği artıyor.
 • Çalışanların verimine katkıda bulunuyor.
 • Daha geniş pazarlara açılmayı ve rekabeti kolaylaştırıyor.

KOBİ’ler yapı itibariyle teknolojik yeniliklere yatkın ve değişime daha kolay uyum sağlayabilecek esnek bir yapıya sahiptir. Değişen iş modelleri içerisinde bu esnek yapıyı yakalayamayan işletmelerin rekabet etme ve büyüme eğilimleri negatif yönlü olmaktadır. Teknolojiyi hızla benimseyen ve kullanan bu tür işletmelerde ise daha verimli iş süreçleri ve çalışma ortamları sağlanmaktadır. Böylece teknolojileri benimsemekten kaçınan işletmelerin aksine pozitif yönde bir ilerleme göstermektedir. Büyümenin birincil kaynağının teknoloji olduğunun farkına varan bu yenilikçi işletmeler çok daha hızlı gelişim gösterecektir.

 

Genel itibariyle bu teknolojik dönüşüm süreçleri donanımsal altyapı ve altyapının paralelinde kullanılan yazılımlarla sağlanmaktadır. Bu işletmelere yönelik ülkemizde donanım altyapısının temini noktasında yeterli sayılabilecek erişim olanakları bulunmaktadır. Bu erişim olanaklarından faydalanabilen işletmeler diğerlerine büyük bir fark atmış olacak. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendiremeyen işletmeler yerinde saymaya devam edecek. Ya da maddi kayıp riskleri ile karşı karşıya olacak.

 

Yazılım noktasında ise erişim olanaklarının yanı sıra doğru tercih noktasında sorun yaşanmaktadır. İşletmeler teknolojik dönüşüme öncelikle kendilerine iyi bir yazılım seçimiyle başlar. Böylece tüm süreçlerine aynı anda teknolojik dönüşümü entegre eder. Fakat yazılım kullanmaya başladığı hâlde tercihini doğru çözümden kullanmayan işletmelerin var olan sorunlarını çözüme kavuşturmanın dışında, yeni sorunlarla da karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir.

 

kobiler

 

 

Yazılım Tercihinde Yapılan Bazı Hatalar:

 

 • Mevcut altyapının göz ardı edilmesi,
 • Yazılımı ekstra maliyet  olarak gören bakış açısı
 • Satın alma veya kiralama kararları,
 • Yeterli bütçenin ayrılmaması veya düşük fiyat tercihi,
 • Zaman planlamasının yapılmaması,
 • İhtiyaç planlamasının yetersizliği,
 • İhtiyaca cevap veremeyen yazılım tercihi,
 • Yazılım hakkında araştırma eksikliği,
 • Kullanımı zor olan yazılımların tercihi,
 • Bütünsel düşünülmemesi, tek bir alana odaklanılması (sadece üretimi veya satışı düşünmek gibi…),
 • Yazılımın kullanımı ile ilgili yetersiz eğitim,
 • Büyüme ve gelecek planlarının göz ardı edilmesi.

 

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” Montaigne
yukari