444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
27 Şubat 2016

Sürdürülebilir inovasyon; “Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin devamlılığını sağlamaktır.”

 

 

İnovasyon Nedir?

 

Hızla değişen ve gelişen dünyada son yıllarda önemi giderek artan ve gerekliliği hemen herkes tarafından kabul edilen inovasyon kavramı, hemen her alanda karşımıza çıkmakta ve bulunduğumuz dünyadaki rekabet ortamında adeta bir zorunluluk hâline gelmektedir. Dilimize yenilik olarak yerleşse de tam olarak bu karşılığı vermeyen inovasyon, bir yenilikten çok daha geniş bir anlam içermektedir. İnovasyon, ticari bir fayda sağlamak amacıyla yapılan girişimdir. Eğer sonunda ticari bir fayda yoksa yapılan bir yenilikte inovasyondan söz edilmesi de mümkün değildir. Her şeyden önce inovasyon ekonomik ve toplumal bir süreçtir. Bilginin ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak şekilde dönüştürülmesine imkân tanır. İnovasyon sonucunda bir ürün, hizmet ya da yönetim biçimi oluşabilir. İnovasyon ile ayrıca yeni bir özellik geliştirilebileceği gibi, bir ihtiyaca cevap verilebilir veya var olan bir sorunun giderilmesi sağlayabilir. Böylece daha kullanışlı ve insana fayda sağlayan amaa yönelik olarak beklentilere karşılık verir.

inovasyon

Sürdürülebilir İnovasyon Çevrecidir.

 

Ticarete dökülüp bir maddi getiri sağlayan her iş gibi inovasyon sürecinde de uzun yıllar göz ardı edilen bir durum ortaya çıkmaktadır: Doğaya verilen zarar. İnovasyon her ne kadar insana ve topluma hizmet etse de çevre faktörü es geçilmektedir. İşte bu noktada da karşımıza çıkan kavram, çevreci bir karakter taşıyan Sürdürülebilir İnovasyon’dur. "Sürdürülebilir inovasyon" kavramı mantıksal olarak, ekolojik üretim mantığı ile inovasyon atraksiyonlarını birleştirerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu elbette doğru bir mantıktır. Çünkü sürdürülebilir olmanın yolu çevre ile ilgili tüm kurallara uymaktan geçer. Sürdürülebilir inovasyon aynı zamanda, yapılan değişikliklerin ya da yeniliklerin dönüşümsel tarafının olmasını da önemser.  Doğada kaybolabilen plastik sürdürülebilen inovasyona iyi bir örnektir. Bu inovasyon sayesinde hem topluma hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamak amaçlanmıştır. Günümüzde Türkiye dâhil pek çok ülkede çevre ile barışık olmayan işletmeler sosyal yaptırımlarla karşılaşmakta ve üretimlerini çevreci bir çerçevede yürütmek zorunda kalmaktadırlar. Fakat Türkiye ve gelişmişlik düzeyleri Türkiye ile aynı olan ülkelerin inovatif faaliyetlerkonusunda karşı karşıya oldukları ciddi sorunlar vardır. Örneğin, AR-GE faaliyetlerine ayrılan bütçenin yetersiz olması ve nitelikli işgücü bulma zorluğu... Azalan kaynaklar ve insanlarının yaşam faaliyetlerinin doğaya olan olumsuz etkileri insanları çevreci olmaya zorlamakta ve karşılaşılan güçlükler işletmelere ek maliyetler getirmektedir.

 

inovasyonun önemi

 

Günümüzde işletmeler “yeşil pazarlama” mantığı ile var olan politikaları ile çevreci politikalarını birleştirerek marka değerlerini toplumsal bilinçle zirvede tutmayı amaçlamaktadırlar. Tüketicileri sosyal sorumluluk vicdanıyla hareket etmeye iten bazı reklamları da bu mantığa ekleyecek olursak, çevreci zihniyetin marka değeri üzerindeki etkisini daha iyi kavrayabiliriz. Bunu iyi bilen markalar artık tüm inovasyon adımlarında çevre faktörüne de ayrıca dikkat çekmektedir. Yürüttükleri pazarlama faaliyetlerine çevreye odaklanarak bu alanda özel çalışmalar yapmaktadır. Çünkü unutulmamalıdır ki, çevre ile dost üretilen ürünlerin marka değeri de uzun yıllar varlığını sürdürmektedir.

 

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” Montaigne
yukari