444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
27 Temmuz 2020

Akıllı kent (smart city); yaşam alanlarında ekonomik faaliyetlerin, yönetişimin en iyi şekilde performans gösterdiği, bilinçli vatandaşlar üzerine kurulmuş, modern bir alt yapıya sahip, kendine özgü, hizmetlere kolay erişilebilen, kentin doğal kaynaklarının etkin olarak yönetilebildiği, yüksek yaşam standardı sunan, yeniliklere ve gelişime açık, sürdürülebilir kent olarak tanımlanır.

 

Kentlerdeki hızlı nüfus artışı birtakım problemleri de beraberinde getirdi. Eskiyen altyapı ve yetersiz kalan hizmetler nedeniyle vatandaşlar ve yerel yönetimler birtakım zorluklarla karşı karşıya kaldı. Yerel yönetimlerin bu zorluklara karşı çözümler geliştirmesi âdeta zorunluluk hâline geldi. Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve inovatif çalışmalar ile kent yaşamının kolaylaştırılması ve sürdürülebilir kentler oluşturulabilmesi için akıllı kent yaklaşımı ortaya çıktı.

 

Nesnelerin interneti teknolojisinin gelişmesi ile ortaya çıkan kavramlardan biri olan “akıllı kent” kavramını gün geçtikçe daha sık duymaya başladık. Dünyada ve Türkiye’de şehirler, akıllı kent statüsüne sahip olabilmek için pek çok girişimde bulunuyor. Fakat şehirlerin akıllı olabilmesi için birkaç gelişim aşamasını tamamlaması gerekir. Bu aşamaları geçen şehirlerde akıllı vatandaşlar için yaşam kalitesi yükselir, verimlilik artar.

 

Şehirlerin ve şehir insanlarının sorunlarına çözüm bulabilmek ve daha rahat yaşam sürebilmek adına kentin tüm etmenlerini kapsayan büyük bir sistem olan akıllı kent uygulamaları ulaşım, temiz enerji, sağlık, yaşam ve halkın katılımının yer aldığı şehir anlayışına odaklanır.

 

akıllı kent bileşenleri

 

Akıllı Kent Bileşenleri

Sürdürülebilir bir yapının ve daha iyi bir yaşamın aracı olarak gösterilen akıllı kentlerin AB tanımlamasına göre 6 bileşeni bulunur:

 

Akıllı Yönetişim: Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla işbirliği kurmasını ve bu işbirliğine vatandaş katılımını içerir. Yönetişim ilkesinde e-Devlet, sosyal medya, gönüllülük yoluyla oluşturulan katılım teşviki ile karar verme süreçlerine mümkün olduğunca şehrin tüm aktörlerini dâhil etme söz konusudur. Böylece akıllı şehir karar alma süreçlerine katılım, yönetimde şeffaflık, kamu hizmetlerinin varlığı ve erişilebilirlik, siyasal stratejilerin kalitesi gibi ilkelerle yönetilir.

 

Akıllı Ekonomi: Şehrin ekonomik faaliyetlerinin akıllı endüstriler çerçevesinde ele alınmasıdır. Girişimcilerin desteklenmesini, yaratıcılığı, yeniliği ve iş piyasasında esnekliği ifade eder. Yerel ve uluslararası piyasalarda rekabet kabiliyetini içerir. Her alanda giderek artan tüketim alışkanlığı karşısında mevcut kaynakları verimli kullanmayı, artan tüketim için önlemler geliştirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

 

Akıllı Hareketlilik: Kentin bilgi ve iletişim teknolojileri destekli ulaşım, nakliye ve lojistik hizmetlerini kapsar. Ulaşım akışını geliştirmek adına trafik koşullarını, coğrafi ve çevresel etmenleri etkin bir şekilde kentin düzenine entegre eder. Şehrin hareket kabiliyetinin artırılması için, yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin kurulması, çevre ile dost yakıtlara dayalı toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi bu kavram içerisinde değerlendirilebilir.

 

Akıllı Çevre: Şehirlerdeki kirlilik oranlarının azaltılması ve çevrenin korunması sayesinde kentin doğal güzelliklerinin artırılmasını ifade eder. Teknolojik gelişmeleri kentlerdeki enerji kullanımına entegre ederek kaynakların kullanım oranlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarını artırılması sayesinde yeşil bir kentin sürdürülmesi planır.

 

Akıllı Vatandaş: İnsanların bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilerek yaratıcılığa ve inovasyona özendiren bir toplum oluşturmasını ifade eder. Akıllı vatandaşlar kentlerin gelişiminde ve cazibe merkezleri hâline gelmelerinde de önemli bir aktördür. Akıllı vatandaş olmadan akıllı kentler olamaz. Bu doğrultuda vatandaşlara yönelik yatırımların artırılmasını içerir.

 

Akıllı Yaşam: Kamu güvenliği, suçla mücadele, acil müdahale ve denetleme, afet yönetimi, sağlık ve eğitim hizmetleri, kültür ve turizm hizmetlerinin kalitesini artıracak uygulamaları içerir. İstenilen ve ölçülen yaşam standardının oluşturulması için dijital hizmetlerin varlığı ve erişilebilirliği, turistik yerler, sosyal uyum, sağlıklı çevre, kişi ve konut güvenliğinin bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla sağlanmasını ifade eder.

 

akıllı kent uygulamaları

 

Akıllı Kent Teknolojileri

Türkiye’de ve dünyada örnekleri görülen akıllı kentlerde uygulanan teknolojiler ve odaklanan konular farklılık gösterir. Çünkü her ülkenin ve her şehrin ihtiyaçları ve vatandaşlarının beklentileri farklıdır. Bu nedenle şehirler smart cities uygulamasına geçerken SWOT analizi yaparak şehrin güçlü ve zayıf yönlerini belirler, fırsat ve tehditlerine göre nasıl akıllı kent olacağına ve bu kentlerde hangi teknolojileri kullanacağına karar verir.

 

Akıllı şehirlerde uygulanan teknolojilerden bazıları şunlardır:

 • Dijital Kiokslar
 • Ücretsiz Wi-Fi Alanı
 • Akıllı Otopark Yönetimi
 • Bina Otomasyon Sistemleri
 • Akıllı Atık Yönetimi
 • Yenilenebilir Enerji Kullanımı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA)            
 • Elektronik Trafik Denetleme ve Yönetim Sistemleri
 • Yönetim Bilgi Sistemi
 • Hasta Takip
 • Yaşayan Laboratuvar
 • e-Devlet

 

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” Montaigne
yukari