444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
24 Ocak 2020

SGK’ya fatura kesmekle yükümlü olan hastaneler, medikal malzeme firmaları, eczaneler ve optikler Medula sisteminden aldığı döküm(icmal) listesini otomatik olarak faturaya dönüştürüp SGK’ya gönderebilir mi?

Medula sisteminden alınan PDF formatındaki raporlar portaldan e-Faturaya otomatik olarak dönüştürülerek SGK’ya gönderilir.

 

Mükellefler tarafından e-Fatura ve e-Arşiv Fatura yerine kâğıt fatura düzenlenirse ne olur?

e-Arşiv Fatura (e-Belge) olarak düzenlenme zorunluluğu olan belge kâğıt olarak düzenlenir veya hiç düzenlenmezse bu belgeleri düzenleyen ve alan taraflar için her birine, her belge için 240 TL’den başlayarak belgede yazılması gereken tutarın %10’u kadar özel usulsüzlük cezası verilir. Bir yılda 120.000 TL’ye kadar ceza uygulanabilir.

 

Mükelleflerin e-Belge ve e-Faturaları saklama zorunluluğu nedir?

GİB portal üzerinden kesilen e-Belgelerin ve e-Faturaların saklanma sorumluluğu mükellefe aittir ve 10 yıl saklanma zorunluluğu vardır. Mükelleflerin sistem üzerinden dokümanları elektronik olarak indirmesi veya kâğıt çıktı alarak muhafaza etmesi gerekmektedir. Mükellefler özel entegratörlerden hizmet almaları hâlinde entegratör tüm dokümanları güvenli şekilde mükellefin yerine saklar. Böylece mükellefler doküman saklama derdinden kurtulurlar. Ayrıca bu dokümanlara istenildiği zaman ulaşabilirler.

 

e-İmzayı sürekli kullanmak gerekli mi?

www.gib.gov.tr sayfasından sistemi kullanacaklar için; e-Faturada sadece sisteme kayıt sırasında zorunlu, sonrasında kullanıcı adı ve şifre gerekmektedir. e-Belge kullanacaklar için ise e-İmza gerekli değildir.

 

Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların işlemi nasıl olacak?

Satıcı ve alıcının e-Fatura uygulamasına kayıtlı olması hâlinde, aralarında düzenlenen faturaların e-Fatura olması gerekmektedir. Gün içinde farklı zamanlarda aynı kişilere düzenlenen faturalar birlikte değerlendirilerek faturaların vergiler dâhil toplam tutarın belirtilen tutarı aşması durumunda e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve bu şekilde alınması zorunludur.

 

fatura işlemleri

 

Faturaların iptal ve iade işlemleri

a. Temel Fatura Nasıl İptal Edilir?

Temel Faturanın iptal süreci matbu faturanınki gibi ilerler. İki tarafın uzlaşması durumunda faturayı alan taraf, faturayı reddetmek için notere başvurabilir veya KEP adresi üzerinden faturayı karşı tarafa, iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir.

b. Ticari Fatura Nasıl İptal Edilir?

Ticari e-Faturalar için faturayı iptal etmek için 8 gün süre vardır. Mükellefler faturayı bu 8 gün içerisinde reddetmediyse, otomatik olarak kabul edilmiş sayılır.

Mükellefler bir entegratör ile çalışıyorsanız Ticari Faturaları entegratörü aracılığıyla iptal edebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığının portalı kullanılıyorsa, iptal etmek istenen faturanın mali mühür ile imzalanması ve yanıtın karşı tarafa iletilmesi gerekir.

c. Kabul Edilen Ticari Fatura Nasıl İade edilir?

Ticari Faturanın istenmeden kabul edildiği durumlarda, faturayı iptal etmek için KEP sistemi aracılığıyla faturayı oluşturan tarafa, bu durumu anlatan yazının gönderilmesi gerekir. Faturayı kesen tarafın bu duruma bir itirazı yoksa gönderilen yazıyı iki taraf arşivine ekler ve fatura iptal edilmiş olur. Eğer anlaşma olmaz ise tıpkı Matbu Faturada olduğu gibi 8 gün içinde yazı noterden geri gönderilir.

d. E-Arşiv Fatura Nasıl İptal Edilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Arşiv faturaların iptali için tavsiye ettiği 3 ayrı yöntem bulunur.  

  • e-Arşiv faturayı alan taraf bir işletme ise, gönderen tarafa bir iade faturası oluşturur ve fatura otomatik olarak iptal edilir.

  • Faturayı alan taraf son kullanıcı ise, faturada yer alan iade bölümünü doldurarak gönderen tarafa geri gönderebilir, gönderen taraf da bu imzalı bölümü gider pusulası olarak kullanabilir. Böylece muhasebesel olarak fatura iptal edilmiş olur.

  • Siparişin içerisinde bulunan “iptal” butonuna basarak sipariş faturası iptal edilebilir. Ancak burada diğer yöntemlerden farklı olan nokta, göndericinin veya müşterinin bu faturayı aylık beyannamede kullanmamış olması gerekmektedir.

 

sağlıkta e-dönüşüm

 

Faturalar için ayrıca İrsaliye düzenlemek gerekir mi?

5.000 TL’lik e-Arşiv faturayı yazıcıdan çıktı alarak kaşe imza yapıldığı takdirde, bu fatura irsaliye yerine geçeceğinden, ayrıca irsaliye düzenlenmesine gerek yoktur. İrsaliye ile gönderilen ürünlerin faturasını düzenlemek için 7 gün süre bulunur.

 

Düzenlenen e-Arşiv Faturalar nasıl teslim edilir?

Düzenlenen e-Arşiv Faturalar, alıcılara elektronik ortamda(e-mail, sms vb.) iletebileceği gibi, üzerinde mükellefin ıslak imzası olması şartıyla belgelerin kağıt çıktısı alınarak da alıcılara teslim edilebilir.

 

Türk Eczacılar Birliği ile e-Fatura hakkında imzalanan protokolün durumu

 

Türk Eczacılar Birliği ile SGK arasında üye eczanelerin e-Fatura teslimi için imzalanmış protokolün geçerliliği nedir?

Eczacıların ay boyunca aldıkları reçete ve ekleri ile ilgili kontrolleri tamamlamaları, reçete içeriğinde yer alan temin edilememiş ilaç varsa bunları temin edip sisteme işlemeleri gibi işlemler nedeniyle; Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasında imzalanan protokolde takip eden ayın 15’ine kadar eczacıların fatura teslimi kurum tarafından kabul edilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, eczanelerin fatura düzenleme uygulamaları hakkında, ay boyunca alınan reçeteler için takip eden ayın ilk 7 günü içerisinde faturalandırmasının zorunlu olduğu ifade edilerek bu protokolün geçerliliği uygun görülmedi. Fakat portalda eczane faturalarının düzenlenmesi için ayrı bir alan oluşturulması çalışması olduğu bildirildi.

 

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” Montaigne
yukari