444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
12 Haziran 2020

e-İrsaliye, 213 Sayılı VUK (Vergi Usul Kanunu) gereği kağıt ortamda hazırlanan sevk irsaliyesi ile aynı nitelikte olan ve kağıt sevk irsaliyesi yerine geçen, satıcı ile alıcının elektronik ortamda gönderip aldığı bir belgedir.

 

e-İrsaliye uygulamasına geçecekler için geçiş sürecinde merak edilen sorular:

 

e-İrsaliye 1 Temmuz 2020’den itibaren kimler için zorunlu olacak?

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya takip eden yıllarda 25 milyon TL ve üzeri ciroya sahip şirketler
 • ÖTV I listesindeki EPDK lisanslı şirketler (Bayiler dâhil)
 • ÖTV III listesindeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler (Bayiler dâhil)
 • Maden üretimi faaliyetinde bulunanlar
 • Şeker Kanununda yer verilen şekerin imalini yapan mükellefler
 • Demir veya çelik imali, ithali veya ihracı yapan mükellefler (GTİP 72)
 • Demir veya çelik eşyaların imali, ithali veya ihracı yapan mükellefler (GTİP 73)

 

e-İrsaliye hangi yöntemlerle oluşturulabilir?

Mükellefler e-İrsaliyeyi; Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine entegre olan kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden, GİB Portal aracılığıyla veya özel entegratörler aracılığıyla oluşturabilir. Özel entegratöre başvuranların, ayrıca GİB’e başvurması gerekmez.

 

Uygulamaya ilk kez dâhil olan mükellefler kâğıt irsaliye kesmeye devam edebilecek mi?

Uygulamayı ilk kez kullanacak mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları ayın son gününe kadar kağıt irsaliye alıp düzenlemeye devam edebilir.

 

e-İrsaliyeye dâhil olmak için e-Faturaya da dâhil olmak gerekir mi?

Evet, e-İrsaliye kullanmak için öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmak gerekiyor.

 

e-İrsaliye oluşturmak için alıcının uygulamaya kayıtlı olması gerekir mi?

Alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmasına bakılmaksızın tüm sevk irsaliyeleri e-İrsaliye olarak düzenlenecek.

Malın alıcısının bilindiği ancak e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda, sevk irsaliyesi elektronik ortamda e-İrsaliye olarak doğrudan alıcının bilgilerine göre düzenlenerek “3900892152” VKN’li “Gelir İdaresi Başkanlığı Sanal Alıcı”sına gönderilecek. e-İrsaliyenin düzenleyicisi, diğer elektronik ortamlar ile veya kâğıt çıktı üzerinden alıcıya teslim edecek.

 

e-irsaliye hakkında merak edilenler

 

Alıcının bilinmediği durumlarda e-İrsaliye nasıl düzenlenecek?

Alıcının bilinmediği durumlarda, matbu sevk irsaliyesinde olduğu gibi, "Muhtelif Müşteriler" tipinde düzenlenerek VKN/TCKN alanına 5555555555, Ad-Soyad / Unvan bölümüne "muhtelif müşteriler" yazılarak e-İrsaliye düzenlenecektir.

 

e-Fatura ve e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçer mi?

Malın teslimi sırasında e-Fatura veya e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi ve düzenleme zamanının saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi, kâğıt çıktısının satıcı veya yetkili tarafından imzalanması koşullarında e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın kâğıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçer. Ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek yoktur.

 

Ödeme kaydedici cihazlardan(ÖKC) alınan bilgi fişi e-İrsaliye yerine geçer mi?

ÖKC’ler(yeni nesil dâhil) aracılığıyla gerçekleştirilen ve müşteriye e-Fatura veya e-Arşiv Fatura verilerek belgelendirilen perakende mal ve hizmet satışlarında ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen bilgi fişleri satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçer.

 

e-İrsaliyenin üzerinde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

 • Düzenlenme tarihi ve belge numarası
 • Düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
 • Müşterinin adı/soyadı, ticari unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, iş yeri adresi
 • Malın veya işin nevi ve miktarı
 • Fiili sevk tarihi ve fiili sevk zamanı(saat ve dakika olarak)
 • Malı taşıyan aracın plaka ve şoför(ad-soyad/TCKN) bilgileri veya kargo lojistik firmasının bilgileri(TCKN-VKN/Ad-Soyad)
 • Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod

 

e-İrsaliye ne zaman düzenlenmeli?

Malın fiili sevkinden önce e-İrsaliyenin düzenlenmiş ve GİB sistemine gönderilmiş olması gerekir.( İstisnai durumlar dışında)

 

Malın fiili sevkinden önce fatura düzenlenmiş ise nasıl bir yol izlenmelidir?

Malın fiilli sevkinden önce Fatura düzenlenmiş ise, düzenlenecek elektronik irsaliyede ilgili fatura bilgilerine de yer verilmesi gerekir. Not alanına ise malın daha sonra sevk edileceği ve e-İrsaliyesinin ayrıca düzenleneceği belirtilmelidir.

 

Sevkiyatın başlatıldığı sırada teknik sorunlardan dolayı e-İrsaliye düzenlenemiyorsa ne yapılmalıdır?

Bu gibi durumlarda matbu sevk irsaliyesi ile e-İrsaliye aynı anda düzenlenerek matbu sevk irsaliyesinin üzerinde e-İrsaliyeye ait belge numarası ve belge düzenleme tarihi ve zamanı bilgilerine yer verilecektir. Sevk irsaliyesinin üzerine “e-İrsaliyesi ayrıca düzenlenmiştir.” ibaresi yazılacaktır.

 

e-İrsaliyeye kaç gün içerisinde yanıt verilmeli?

e-İrsaliyede “irsaliye yanıtı” belgesi mevcuttur. İrsaliye yanıtı ile fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içinde malların tamamı “kabul yanıtı” ile kabul edilebilir veya “kısmi kabul yanıtı” ile bir kısmı kabul edilip bir kısmı reddedilebilir. Tamamen reddi ancak sadece fiili sevkten önce ve malın ya da alıcının hatalı olması hâlinde mümkündür. Bu durum ve süreler dışında yapılan retler hükümsüzdür.

Malları tam olarak teslim alan alıcı, 7 gün içinde herhangi bir yanıt vermediğinde mallar kabul edilmiş sayılır.

 

e-irsaliye hakkında merak edilenler

 

e-İrsaliyenin iptali yapılabilir mi?

e-İrsaliye belgesinin iptali söz konusu değildir. Malın fiili sevkinden önce malın içeriğinin ya da alıcının hatalı olduğunun tespiti hâline, alıcı tarafından tamamına “ret” yanıtı verilebilir.

 

Şubeler arasında mal sevkiyatı yapıldığında e-İrsaliye düzenlenmeli midir?

Evet, düzenlenmelidir.

 

İhracat işlemlerinde e-İrsaliye uygulaması zorunlu mu?

Uygulamaya kayıtlı mükellefler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. İhracat işleminde, alıcının uygulamaya kayıtlı kullanıcı olmaması durumunda e-İrsaliye (ya da e-İrsaliye yerine de geçen e-Fatura veya e-Arşiv Fatura) düzenlenecek ve Başkanlık Sanal Alıcı hesabına gönderilecektir. Malın yanında e-İrsaliyenin kağıt çıktısı bulundurulacaktır. Ticaret Bakanlığı ile GİB Bilgi İşlem Sistemleri arasındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra, kağıt çıktısı yerine elektronik hâli de ibraz edilebilir şekilde sevkiyat işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Oluşturulacak e-İrsaliyelerde GTİP numarasına yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır

 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından e-İrsaliye düzenlenmesi zorunlu mu?

Belediye, Et ve Balık Kurumu, Orman İşletmeleri, Etibank İşletmeleri, Tekel İdareleri vb. kamu kurum ve kuruluşları tarafından satılan mamullerin sevk belgesinde malın cinsi ve miktarı, alıcının adı ve soyadı veya varsa ticaret ünvanı, vergi dairesi ve hesap numarasının yer alması hâlinde bu belgeler sevk irsaliyesi olarak kabul edilecek ve e-İrsaliye aranmayacaktır.

Aynı şekilde maden sevki için düzenlenen belgeler, uluslararası taşımacılıkta kullanılan belgeler ve gümrükte mallar tespit edilip mühürlendikten sonra Gümrük İdareleri tarafından verilen resmi belgeler sevk irsaliyesi olarak kabul edileceğinden bu durumlar için de e-İrsaliye aranmayacaktır.

 

e-İrsaliye'nin kağıt çıktısını saklama yükümlülüğü var mı?

Belgenin elektronik ortamda muhafaza edilmesi esas olduğu için kağıt çıktısının alıcıya verilmesi, muhafaza veya ibrazı da zorunlu değildir.

Ancak, kağıt çıktısının, satıcı tarafından alıcıya fiilen teslim edilen malların tespitinde bir teslim/tesellüm belgesi veya bir tutanak amacıyla kullanılmasında bir engel bulunmamaktadır.

 

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” Montaigne
yukari