444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
30 Ocak 2020

Bizi Takip Edin

 

facebook ikon       instagram ikon       LinkedIn ikon       twitter ikon       youtube ikon

 

e-Arşiv Fatura mükellefi ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz) veya yazarkasa bilgi fişi kesebilir mi?

Evet, e-Arşiv Fatura’ya geçenler ÖKC ve yazarkasa POS bilgi fişi kesebilir.

e-Fatura mükellefleri perakende satış fişi veya ÖKC bilgi fişi kullanabilir mi?

Vergi Usul Kanunu 167 Sıra No’lu Genel Tebliğe göre e-Fatura kullanmaları zorunlu olanlar fatura yerine perakende satış fişi kullanamaz. Ancak, ticari faaliyetleri kapsamında iş yerlerinde kullanılmak için satın aldıkları (büro, kırtasiye, temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli kanuni sınırı aşmayan mal ve hizmetler için düzenlenen perakende satış ve yazarkasa POS fişleri gider belgesi olarak kabul edilebilir. Akaryakıt istasyonlarında pompa Ödeme Kaydedici Cihaz fişleri karşılığında e-Fatura düzenlenmesine gerek olmadan ÖKC fiş tutarına bakılmaksızın istisna olarak fatura yerine kullanılabilir.

 

e- Arşiv Fatura mükellefleri perakende satış fişi veya ÖKC bilgi fişi kullanabilir mi?

Vergi dâhil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenen e-Arşiv Faturanın müşterinin adı bölümünde “nihai tüketici” açıklamasına yazılarak düzenlenmesiyle, perakende satış fişi veya Ödeme Kaydedici Cihaz fişi olarak kabul edilebilir.

 

ökc

 

Atiker Yazılım'ın e-Dönüşüm Çözümleri sayesinde e-Fatura ve e-Arşiv Fatura süreçlerinizi kolayca yönetmek için tıklayın.

 

e-SMM, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Gider Pusulası yerine kullanımı

 

Yeni Nesil ÖKC’ler e-SMM, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Gider Pusulası yerine geçer mi?

 • Yeni Nesil ÖKC’lerden e-SMM bilgilerini içeren bilgi fişi verilmesi durumunda bilgi fişi nüshası e-SMM kâğıt çıktısı yerine geçer.
 • Yeni Nesil ÖKC’lerden e-Müstahsil bilgilerini içeren bilgi fişi verilmesi durumunda bilgi fişi nüshası e-Müstahsil Makbuzu kâğıt çıktısı yerine geçer.
 • Yeni Nesil ÖKC’lerden e-Gider Pusulası bilgilerini içeren bilgi fişi verilmesi durumunda bilgi fişi nüshası e-Gider Pusulası kâğıt çıktısı yerine geçer.

 

ÖKC mükelleflerinin e-Arşiv Fatura kesme yükümlülüğü nedir?

VUK 232. maddesine göre, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve birinci ve ikinci sınıf tüccarlar:

 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
 2. Vergiden muaf esnafa,
 3. Serbest meslek erbabına,
 4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,
 5. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,

fatura vermekle yükümlüdür.

Bunların dışında kalanlara satılan mal ve hizmet bedelinin 1000 TL' yi geçmesi veya bedeli 1000 TL' den az olsa da alıcının istemesi hâlinde satıcı e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı ise e-Arşiv Fatura, değilse matbu fatura kesmelidir.

 

Satışlarında e-Fatura ve / veya e-Arşiv Fatura vermesi şartıyla Yeni Nesil ÖKC’den muaf olanlar şartlara uymadıklarında uygulanacak ceza nedir?

Tüm satışlarda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzenlemeyi tercih ettiğini vergi dairesine bildirerek Yeni Nesil ÖKC kullanımından muaf olan mükelleflerin,

 • Tebliğin 6. maddesinde belirtilen şartları taşımadığının,
 • Satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzlemediğinin veya
 • e-Arşiv Faturalarının bir örneğinin GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda saklanmadığının

tespiti hâlinde, her bir tespit için yazılı özel usulsüzlük cezası uygulanacağı gibi uygulamadan yararlanma izni iptal edilebilecektir.

İzni iptal edilenler iptalinin bildiriminden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli illerde 60 gün) içinde Yeni Nesil ÖKC kullanmaya başlamak zorundadırlar.

 

yeni nesil ökc

 

Eski Nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanacak mükellefler

 

Mali hafızaları doluncaya kadar Eski Nesil ÖKC kullanma imkânı verilenler e-Fatura veya e-Arşiv Fatura kullanmaya başladıklarında Ödeme Kaydedici Cihaz fişi düzenleyecekler mi?

Eski Nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanacak mükellefler, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasını kullanmaya başlamaları, fatura verilme zorunluluğu olmayan perakende satış ve hizmetleri e-Fatura veya e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu getirmez.

Bu nedenle, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura mükellefleri; fatura verme zorunluluğu olmayan satışların belgelendirilmesinde Ödeme Kaydedici Cihaz fişleri düzenlenmeye devam edecek, fatura ile belgelendirdikleri işlemlerde ise e-Arşiv Fatura veya e-Fatura ile belgelendirme yapacak.

 

Özel entegratörler aracılığıyla bildirim yapacak mükellefler ÖKC mali rapor bilgilerini GİB’e nasıl bildirecek?

Ödeme Kaydedici Cihaz aracılığıyla yapılan satışlara ait aylık mali bilgileri özel entegratör ile bildirecek mükelleflerin eski nesil ÖKC’lerden yaptığı aylık satışlara ait mali bilgileri özel entegratör ilgili aya ilişkin 1 No’lu KDV beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına(GİB) bildirecek. mükelleflerin özel entegratörleri ya da kendileri tarafından mali rapor bildirmeleri esas olmakla birlikte, isteyen mükellefler ilgili aya ait 1 No’lu KDV beyannamesi eki tablolarda yer alan tablo alanlarını doldurarak da bildirimlerini gerçekleştirebilirler.

Yorum Yaz
 
 
 
 
 

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” Montaigne
yukari