444 82 99     bilgiatikeryazilim.com.tr
Blog
24 Ağustos 2020
Mal veya hizmet alış / satış işlemleri yapan mükelleflerin BA / BS bildirim işlemleri hakkında merak edilen ve sıkça sorulan sorular....
Yazının Devamı
20 Ağustos 2020
Güllü YILDIRIM - Crm - 0 Yorum
Müşterilerin kullandıkları ürün veya aldıkları hizmetten beklentisi değişime uğradı. Bu değişimle paralel olarak müşterilerin firmalara bakış açısı ve firmalardan beklentileri değişti. Bu da firmaların müşterilere yönelik geliştirdikleri stratejilerde köklü değişikliklere gitme ihtiyacını doğurdu. Uzun yıllar boyunca uygulanan yöntemlerin artık yeterli olmadığı g...
Yazının Devamı
17 Ağustos 2020
Teknolojideki değişim ve gelişmelerdeki hızın her geçen gün artmakta ve işgücünün uygulanma şekli yıllar itibariyle değişim göstermekte. Yıllar boyunca sürekli gelişen teknoloji ve çalışma şekillerinin değişmesi, çalışanlar arasında farklı sınıflandırmalara neden oldu. Sanayi toplumunda mavi yakalılar, 1970 ve 1980’lerde beyaz yakalılar tanımı kullanıldı. Son 20 ...
Yazının Devamı
13 Ağustos 2020
Güllü YILDIRIM - Crm - 0 Yorum
Teknik servis hizmeti sağlayan firmaların ihtiyaçları ve istekleri analiz edilerek geliştirilmiş olan Teknik Servis Yönetimi modülü ile kendi ürettiğiniz veya ticaretini yaptığınız ürünlerin satış sonrası hizmetlerini takip edebilirsiniz....
Yazının Devamı
10 Ağustos 2020
Endüstriyel mobilite, üretim alanlarının ve üretim aşamalarının mobil cihazlar ile yönetilmesini sağlayarak kesintisiz ve hızlı üretim yönetimi imkânı sunan teknolojilerdir....
Yazının Devamı
06 Ağustos 2020
e-Mutabakat, şirketlerin müşteri ve/veya tedarikçileri arasındaki borç - alacak hesaplarının eşitlenmesi için yapılan mutabakat yazışmalarının telefon ya da posta yerine elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir....
Yazının Devamı
27 Temmuz 2020
Akıllı kentler (smart cities); yaşam alanlarında ekonomik faaliyetlerin, yönetişimin en iyi şekilde performans gösterdiği, bilinçli vatandaşlar üzerine kurulmuş, modern bir alt yapıya sahip, kendine özgü, hizmetlere kolay erişilebilen, kentin doğal kaynaklarının etkin olarak yönetilebildiği, yüksek yaşam standardı sunan, yeniliklere ve gelişime açık, sürdürülebil...
Yazının Devamı
23 Temmuz 2020
BA / BS Formları Gelir İdaresi Başkanlığının önemli araçlarından biridir. BA, “Bildirim Alacak” kelimelerinin kısaltılmasıdır. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirimlerde kullanılır. BS “Bildirim Satacak” kelimelerinin kısaltılmasıdır. Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirimlerde kullanılır....
Yazının Devamı
20 Temmuz 2020
FAI; üretimin mühendislik çizimleri, planlamalar, sipariş emri ve mühendislik standartları veya diğer ilgili dokümanlara uygun gerçekleşeceğini doğrulayan bütünsel ve sonuçları belgelenen fiziksel ve fonksiyonel muayene sürecidir....
Yazının Devamı
16 Temmuz 2020
Firmalar tarafından verilen ürün veya hizmetin amacının müşteri memnuniyeti olduğu düşünüldüğünde müşterilerin görüşlerini öğrenmek son derece önemli bir konu. Firmalar müşterilerinin memnuniyet durumlarını, istek, öneri ve şikayetlerini öğrenmek için farklı yöntemler uygular. ...
Yazının Devamı
13 Temmuz 2020
Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi, tasarımın gelişimine yönelik politika ve stratejilerin oluşturulması amacıyla atılan ilk adım 12 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile oldu. Bu kanun ile özel sektörde Ar-Ge ve tasarım alanında proje hayata geçir...
Yazının Devamı
10 Temmuz 2020
PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) güvenliği ve kontrolü sağlamak amacıyla bina, ofis ve iş merkezi gibi tüm işletmelerde uygulanabilen, bu yerlere yapılan giriş ve çıkışları takip etmek için oluşturulan sistemlerdir. Bu sistemler personellerin kart, parmak izi, şifre ve diğer giriş yöntemleri ile yapılan giriş çıkış işlemlerini kontrol eder. Personel Devam Ko...
Yazının Devamı
06 Temmuz 2020
Franchise veya franchising, bir sistem veya markanın imtiyaz sahibinin işin yönetim ve organizasyonu hakkında sürekli disiplin ve destek sağlayarak belirli koşul ve sınırlarda, belirli bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırma yetkisini verme esasına dayanan bir iş ortaklığıdır....
Yazının Devamı
03 Temmuz 2020
Optik mağazaları çok fazla ürün çeşitliliğine sahiptir ve sağlık alanında hizmet verdikleri için pek çok prosedürle uğraşmak zorundadır. Bu nedenle tüm bu dikkat isteyen işlerin yönetimini sağlamak ve memnun müşteri sayılarını artırmak amacıyla optik mağazaları için geliştirilen ERP modülüne ihtiyaç duyarlar. Çünkü bu ERP programları esnek ve parametrik yapısı sa...
Yazının Devamı
29 Haziran 2020
Belirli bir işlemi veya bir işlem dizinini gerçekleştirmek için gereken süreyi, yani işlemin teslim süresini ifade eder. Lead Time ölçümü, belirli bir operasyon için gereken tüm ihtiyaçlar karşılandığında başlar ve bu operasyonun beklenen tüm etkileri elde edildiğinde sona erer....
Yazının Devamı
26 Haziran 2020
E-bildirge, işverenlerin çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerinin elektronik ortamdan SGK’ya ulaştırılması ve işverenlerin bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan bir portaldır. E-Bildirge uygulaması ile birlikte işçi ve işverenlerin si...
Yazının Devamı
19 Haziran 2020
Güllü YILDIRIM - Crm - 0 Yorum
Kırtasiye, yayınevi gibi kitap satışı yapan mağazalar için geliştirilen ERP Modülleri ile mağazanızın tüm faaliyetlerini etkin şekilde yönetin!...
Yazının Devamı
12 Haziran 2020
e-İrsaliye, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) gereği kağıt ortamda hazırlanan sevk irsaliyesi ile aynı nitelikte olan ve kağıt sevk irsaliyesi yerine geçen, satıcı ile alıcının elektronik ortamda gönderip aldığı bir belgedir. e-İrsaliyeye geçiş sürecinde merak edilen sorular......
Yazının Devamı
08 Haziran 2020
İş süreçlerinde artık tek platformun yeterli olmadığı göz önünde bulundurulursa işletmeler yeni dijital ekonomide gelişmek ve büyümek için yeni platformda kendilerine en uygun işletme yönetimini sunacak çözümü tercih etmelidir. Mobil platformlarda kullanım için tasarlanan Mobil ERP uygulamaları büyüme hedefi olan işletmelerin gelişme ve büyüme daha hızlı kararlar...
Yazının Devamı
05 Haziran 2020
Güllü YILDIRIM - Crm - 0 Yorum
CRM(Customer Relationship Management) tüm ölçekteki şirketlerin müşterilerini daha iyi tanımaları ve yeni müşteriler oluşturmalarını sağlayan bütün stratejileri ifade eder. Türkçe karşılığı Müşteri İlişkileri Yönetimi olan CRM, bir şirketin tüm işlerini kapsaması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Müşteri İlişkileri Yönetimi, başta satış, pazarlama, müşteri hizme...
Yazının Devamı
01 Haziran 2020
Dijital dönüşüm, teknolojileriyle birlikte günlük hayatta ve iş dünyasında dokunduğu her alanı dijitalleştirerek alışkanlıkları dönüştüren bir süreçtir. Sadece e-Fatura, e-Arşiv e-Defter gibi e-Dönüşüm uygulamalarına geçiş olarak görülen dijital dönüşüm teknolojileri sektör ve büyüklük ayırt etmeden firmalara düşünülenden çok daha fazla fırsatlar sunmaktadır....
Yazının Devamı
29 Mayıs 2020
VUK 509 Sıra No’lu Tebliğe göre vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları 01.06.2020 tarihinden itibaren e-SMM uygulamasına geçmek zorundadır. Ülkemizdeki COVID-19 salgını sebebiyle e-İmza ya da mali mühürlerini henüz temin edemedikleri için elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayan mükellefler, elektronik imza veya mali mühüre ihtiyaç olmadan İnterak...
Yazının Devamı
25 Mayıs 2020
Veri merkezleri(data centers), bilgisayar sistemleri ve telekomünikasyon sistemleri ile verilerin yer aldığı merkezlerdir. Sunucu odası veya sistem odası olarak da adlandırılan bu merkezlerde yer alan koridorlarca uzanan raflardaki sunucularda kamu ve özel işletmelere ait veriler tutulur. Veri merkezlerinde toplanan tüm verilere istenilen her yerden en hızlı eriş...
Yazının Devamı
22 Mayıs 2020
Bu zamana kadar anayasaların izin verdiği çerçevede ülke vatandaşı sayılmış olabiliriz, ama artık değişen dünya ile birlikte vatandaşlık kavramı da değişti. Vatandaşlık da çağa ayak uydurdu ve dijitalleşti. ...
Yazının Devamı
18 Mayıs 2020
Finansal planlama, gelir ve gider tabloları ile mali olarak zayıf ve güçlü olduğu alanları ve ihtiyaçlarını ortaya koyarak yapılan mali planlardır. Finansal planlamalar firmaların istediği hedeflere ulaşabilmesi için en ideal çözümleri sunar. ...
Yazının Devamı
15 Mayıs 2020
Proforma fatura (proforma invoice) ticaret sırasında özellikle dış ticarette sıklıkla karşılaşılan proforma fatura, alım satım tekliflerini içeren ve faturadan önce gönderilen bir ticari belgedir. Alıcı proforma fatura üzerinde yer alan şartları kabul ederek sipariş vermesi durumunda proforma fatura ticari faturaya dönüştürülür. Bu amaçla kullanılması sebebiyle p...
Yazının Devamı
11 Mayıs 2020
Proje Yönetimi; yöneticiler, çalışanlar ve uzmanlar gibi projeye dâhil olan tüm taraflar için detaylı ve karmaşık bir süreçtir. AtikER Proje Yönetimi Modülü, proje bazlı çalışan işletmelerde tüm süreçlerin proje bazında istenen şekilde ilerlemesini sağlar....
Yazının Devamı
08 Mayıs 2020
Türkiye’de bilişim alanına yapılan yatırımların özellikle son yıllarda artması neticesinde yerli ve milli yazılım ürünlerinin sayısı da giderek artıyor. Güvenliğin yanında ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayan yerli ve milli yazılımlar Türkiye’yi dışa bağımlı olmaktan kurtarıyor....
Yazının Devamı
04 Mayıs 2020
B2G(Business to Government), işletmeden devlete veya farklı devlet kurumlarına yapılan bir E-Ticaret şeklidir. B2G, devlet veya devlet kurumları ile işletmeler arasında online olarak gerçekleştirilen ticaret, haberleşme ve diğer işlemleri kapsar. ...
Yazının Devamı
01 Mayıs 2020
Küresel rekabet ortamı ve yeni üretim tekniklerinin gelişmesiyle üretim şekli değişime uğradı. Üretimdeki emek miktarının azalması ve yerini otomasyon üretime bırakması ile farklı üretim yolları ortaya çıktı. Üretim şeklindeki değişim, maliyetlerin hesaplanmasında izlenen yolların çeşitlenmesini de beraberinde getirdi. İşletmeler uyguladıkları üretim şekline göre...
Yazının Devamı
27 Nisan 2020
Güllü YILDIRIM - Crm - 0 Yorum
ERP programları genel olarak aynı sektöre yöneldiği için bazı sektörler ve çalışma alanlarına bu konuda yeterli hizmet verilmemektedir. Bu sektörlerden biri olan hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin iş takibini kolaylaştıracak yeterli teknolojik hizmet bulunmamaktadır....
Yazının Devamı
24 Nisan 2020
İnsan Kaynakları Departmanlarının önemli işlemlerinden biri olan bordro ve puantaj işlemleri mevzuatlarda belirlenen çerçevede çalışanların ve işverenlerin çıkarlarını ve haklarını gözeten bir süreçtir. Çalışanların çalışma süresi ve sahip olduğu çalışma profiline göre çalışma karşılıklarına göre düzenli ödeme yapılabilmesi için bordro ve puantaj işlemlerinin yap...
Yazının Devamı
20 Nisan 2020
Nesnelerin İnterneti(IoT) içerisinde akıllı fabrikalar önemli bir yere sahiptir. Akıllı fabrikalar sayesinde sistemler arası haberleşme otomatik hâle gelir. Verileri daha anlamlı hâle getirerek, uzaktan erişim fırsatı sunar....
Yazının Devamı
17 Nisan 2020
Tersine mühendislik, var olan bir nesneyi yeniden üretmek veya geliştirmek amacıyla, nesnenin sayısal bilgilerinin elde edilmesidir. Bu da ürünün çalışma prensibini çözerek mümkün olabilir. Tersine mühendislik ile ürün en küçük birimlerine ayrılarak, hatta yazılımına kadar, ürün hakkında bilgi sahibi olunur....
Yazının Devamı
13 Nisan 2020
Yazılım, belirli bir programlama dili kullanılarak yazılmış kodların makine diline çevrilmesidir. Tüm bilgisayarlar işlevselliğini yazılım sayesinde gerçekleştirir. Büyük emeklerle oluşturulan özgün çalışmaların yetkili merciler tarafından korunması çok önemlidir....
Yazının Devamı
10 Nisan 2020
Finansal planlama, bir firmanın gelir ve giderlerine göre mali olarak zayıf yönleri konusunda önlem almak ve güçlü yanlarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmadır. ...
Yazının Devamı
06 Nisan 2020
Türkçe karşılığı “yapılandırma” olan konfigürasyon; proje, hammadde, yarı mamul gibi girdilerin farklı işlevsel ve fiziksel kombinasyonlarla yeni bir çıktıya yani ürüne dönüşmesidir. Konfigürasyon, esnek yapısı sayesinde tüm iş kollarına ve bilimin her alanına uygulanabilir....
Yazının Devamı
03 Nisan 2020
Kumaş, havlu, halı, ayakkabı gibi çeşitli dokuma işlemlerinin yapıldığı tekstil sektöründe, kumaşın oluşturulup ürünün satışa sunulmasına kadarki süreç büyük emek ve zaman ister. Bu emek ve zaman kaybını önlemek için, üretim sürecin her aşamasını takip etmeniz gerekir. ERP yazılımı kullanarak tekstil sektöründe ürünlerinizin üretim aşamalarını takip edebilir, sat...
Yazının Devamı
30 Mart 2020
Dünyada dijitalleşme alanındaki rekabet ile birlikte bu alanda yapılacak çalışmalar ülkelerin ekonomik büyümesi için en önemli faktörlerden biri hâline geldi. Araştırmacılar, 2030 yılına kadar dünyada verimlilik artışının % 60’ının dijital teknoloji alanında olacağını öngörüyor. ...
Yazının Devamı
27 Mart 2020
ÜTS, firmalar tarafından üretilen ve ithal edilen tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim aşamasından tüketiciye kadar ürün takibini sağlayabilmek için geliştirilen bir projedir. ÜTS projesi Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç, Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) ve TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilerek kullanıma sunulmuştur....
Yazının Devamı
23 Mart 2020
Teknolojideki devrimler ve Y kuşağı ile Z kuşağının iş hayatında çoğunluğu oluşturması ile birlikte işe alım ve İnsan Kaynakları stratejileri de dönüşüme uğradı. İş piyasalarında rekabetin kızışması ile şirketler İK politikaları ile en iyi yetenekleri çekmeye ve mevcut olanları korumaya odaklanmaya başladı....
Yazının Devamı
20 Mart 2020
İş emri, üretim yapan işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. İş emirlerinin bir ERP sistemi üzerinden verilmesi hem işveren için hem de personeller için büyük kolaylık sağlar....
Yazının Devamı
16 Mart 2020
Ofiste, işiniz başında olamadığınız zamanlarda kontrolü elden bırakmamak için uzaktan da işlerinizi yönetebilmeniz gerekir. Böyle durumlarda Atiker Yazılım ihtiyacınıza göre size uzaktan işlerinizi yönetme fırsatı sunar....
Yazının Devamı
13 Mart 2020
Büyük işletmeler dijitalleşme yolculuğuna hızla katılırken, küçük ve orta ölçekli işletmeler maliyet ve imkânların yetersiz olmasından dolayı bu sürece katılamıyor. Bu sebeple devlet tarafından dijitalleşme sürecine dâhil olmak isteyen KOBİ’ler için pek çok avantaj sunularak işletmelerin dijitalleşmeleri kolaylaştırılıyor....
Yazının Devamı
10 Mart 2020
Ülkemizde savunma sanayii tüm dünyada olduğu gibi büyük üretici firmalar ve bu büyük firmaların etrafında kümelenen küçük girişimci ve tedarikçi firmalardan oluşur....
Yazının Devamı
06 Mart 2020
İş yapış şekillerinin evrimleşme sürecine girmesi ile birlikte mevcut insan kaynağını ERP sistemleri ile yönetmek isteyen firmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü firmaların bel kemiği çalışanlarıdır. Maddi kaynaklar ne kadar güçlü olursa olsun insan kaynağı yönetimi yeterli değilse başarı düşük olacaktır....
Yazının Devamı
03 Mart 2020
İngilizce karşılığı ”Lean Manufacturing” veya ”Lean Production” olan Yalın Üretim, ürün ve hizmet yaratma sürecini sadeleştirip iyileştirerek firmaların kârlılığını artırmak amacını taşıyan bir üretim felsefesidir....
Yazının Devamı
28 Şubat 2020
Tüm satış süreçlerinin olmazsa olması ERP yazılımları ile baştan sona tüm satış evresi kolay ve sorunsuz şekilde gerçekleşir. Her sektörden her işletmeye uyarlanabilen ERP yazılımları ile işletmeler, verimliliklerini ve kazançlarını artırırken zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar. ...
Yazının Devamı
25 Şubat 2020
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait tüm bilgileri ifade eder. Kişisel verilerin korunması bireyler ve şirketler için, verilerin riskli bir durumla karşılaşmadan korunması için önemlidir....
Yazının Devamı
21 Şubat 2020
Para konusunda kesinti anlamına gelen tevkifat; vergi olarak ise, vergilerde bölüşme veya kesinti yapma anlamına gelir....
Yazının Devamı
18 Şubat 2020
Günümüzde firmalar, maliyetlerini düşürüp süreçlerini kontrol altına alarak küresel rekabette var olabilmek için iş süreçlerinde özel yazılımlar kullanmaktadır. Çünkü her firmanın bulunduğu sektöre ve yaptığı işe göre farklı çalışma şekli vardır....
Yazının Devamı
14 Şubat 2020
Cari veya borç yaşlandırma; mal ve hizmet satışlarındaki cari hareketlerin, borç ve alacak tutarlarının kesilen faturalara göre belirlenerek ne kadar alacak veya borç kaldığı, belirlenecek faiz oranına ve ödeme tarihine göre ne kadar vade farkı işlendiği gibi bilgileri gösteren rapordur....
Yazının Devamı
11 Şubat 2020
Bireysel Emeklilik Sistemi(BES), bireylerin kazançlarını emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri birikime dönüştürmek için uzun vadeli yatırıma yönlendiren özel emeklilik sistemidir....
Yazının Devamı
06 Şubat 2020
Sağlık sektördeki iş süreçlerinin artmasıyla, pek çok kurum ve firma verimliliklerini artırmak ve daha fazla kazanç elde etmek için ERP çözümlerinden yardım almaya başladı....
Yazının Devamı
03 Şubat 2020
Geliştirilen Mobil ERP yazılımları ile belirli bir mekâna ve zamana bağlı kalmadan konforlu bir şekilde tüm iş süreçleri mobil üzerinden yürütülmeye başlandı....
Yazının Devamı
30 Ocak 2020
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Mükelleflerinin Yeni Nesil ve Eski Nesil ÖKC Kullanım detayları, yazarkasa bilgi fişi ve perakende satış fişi kesme şartları...
Yazının Devamı
24 Ocak 2020
SGK’ya e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kesmekle yükümlü olan hastaneler, medikal malzeme firmaları, eczaneler ve optikler için e-Dönüşüm yol haritası....
Yazının Devamı
23 Ocak 2020
İlaçların denetilmesi için geliştirilen İlaç Takip Sistemi, insan sağlığı ve hasta güvenliğine odaklandığı için ilaçlardaki her türlü olumsuzluğun ortadan kaldırılmasını amaçlar....
Yazının Devamı
18 Ocak 2020
Banka mutabakatı(MT-940) , banka işlemleri konusunda banka ile uzlaşma anlamına gelir. Elektronik Banka Mutabakatı uzlaşmayı sağlayan, uluslararası bir elektronik hesap ekstresi formatıdır....
Yazının Devamı
01 Ocak 2020
e-Dönüşüm sisteminin yeni olması sebebiyle hâlâ sistem hakkında yanlış bilgiler yer alıyor. İşte e-Dönüşüm hakkında 6 doğru bilinen yanlış:...
Yazının Devamı
21 Aralık 2019
Teknoloji çağında bize ait çoğu veriyi dijital ortamlarda saklıyoruz. Şirketler verilerini bulut sistemlerinde saklıyor. Gün geçtikçe de bulut ortamlarında depolanan verilerin miktarı artıyor....
Yazının Devamı
17 Aralık 2019
Günümüzde pek çok büyük firma sadece internet ortamından ürün satışı gerçekleştiriyor. Ticaretin yeni dönemi olan B2B ve B2C’ye yakından bakalım....
Yazının Devamı
03 Aralık 2019
Çeki listesi diğer adıyla koli/ambalaj listesi; satılacak malın koli, paket, rulo, kutu gibi ambalajlama çeşitlerine göre adetlerinin belirtildiği bir paketleme listesidir. Çeki listeleri sayesinde malın nelerden, ne kadar ölçüde meydana geldiği, ne kadar yüklendiği belirlenir....
Yazının Devamı
22 Kasım 2019
ERP(Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımları, tüm sektörlerde olduğu gibi perakende sektörü için de daha önemli hâle gelmiştir. İşte perakende sektöründe ERP yazılımı kullanmanın avantajları:...
Yazının Devamı
07 Kasım 2019
Ön muhasebe, işletmelerin nakit, stok, çek, senet, banka işlemlerini kapsayan; tahsilat ve ödemeler gibi finansal konularla ilgilenen şirket departmanıdır. ...
Yazının Devamı
29 Ekim 2019
Kurumsal Kaynak Planlama çözümleri(ERP), distribütör ve lojistik firmaların dağıtım süreçlerini üst seviyeye taşıyor. ERP çözümleri ile distribütör ve lojistik firmalarının dağıtım ağı daha geniş kitlelere, daha iyi tedarikçilere ve keşfedilmeyi bekleyen pazarlara ulaşıyor....
Yazının Devamı
18 Ekim 2019
Üretim yapan firmalar, tüm üretim süreçlerini yönetmek için ERP programına ihtiyaç duyarlar. Üretim firmalarının AtikER İmalat Yönetim Sistemine İhtiyacı Olduğunu Gösteren 8 İşaret....
Yazının Devamı
09 Ekim 2019
Atiker Yazılım Geliştirme Müdür Yardımcısı Cihat KOÇAK'ın, Government ICT Conference Dergisine verdiği röportaj....
Yazının Devamı
01 Ekim 2019
Atiker Yazılım Yazılım Geliştirme Müdür Yardımcısı Cihat KOÇAK'ın, Forbes - Türkiye'nin Sanayicileri dergisinde yayımlanan makalesi....
Yazının Devamı
28 Eylül 2019
Savunma sanayiinde üretim bandının her aşamasında ve üretim sonu tüm evrelerde güvenlik şartına öncelik verilir. Bu maksatla AS9100 ortaya çıkmıştır....
Yazının Devamı
20 Eylül 2019
Atiker Yazılım İş Geliştirme Uzmanı Havvana ÇAMURLU'nun Hizmetix ve KobiAktüel dergilerinde yayımlanan makalesi......
Yazının Devamı
16 Eylül 2019
İlk olarak Almanya tarafından 2011 yılında ortaya atılan Endüstri 4.0 kavramı bilişim ve fabrikaları buluşturuyor. Endüstri 4.0 ile imalat sektöründe verimlilik ve kalitenin artması amaçlanıyor. Bu da fabrikaların akıllı hale gelip, üretimde özellikle beyaz yakanın elinin çekilmesi anlamına geliyor....
Yazının Devamı
10 Eylül 2019
Güllü YILDIRIM - Crm - 0 Yorum
Günümüzün rekabetçi koşullarında verimliliğin artmasının ilk koşulu maliyetleri doğru şekilde yönetmektir. İşiniz büyüdükçe maliyetlerinizi yönetmek daha da zorlaşır. Özellikle büyük şirketlerde filonuzun kontrolü karmaşık ve zaman alan bir süreç hâline gelebilir. Yanlış araç takip sistemlerinin kullanımı ise şirketlere ek maliyet ve zaman yükü getirir. Bu karmaş...
Yazının Devamı
09 Eylül 2019
Hayatımıza hızla giren ve pek çok alanda kullanılmaya başlanan “deep learning” kavramı, bir makine öğrenmesi yaklaşımıdır. Türkçeye “derin öğrenme” olarak çevrilen bu kavram, insan beyni nöronlarının taklit edilip yapay sinir ağlarının kurulmasını ifade eder. ...
Yazının Devamı
08 Eylül 2019
Büyük Veri (Big Data) ve IoT (Internet of Things) ile veri hacmi inanılmaz boyutlara ulaştı. Markalar için de verilerin önemi daha da arttı. Firmalara satış kanalları, pazar durumu, tüketicilerin geri bildirimleri, rakiplerin tutumu için pek çok farklı noktadan sürekli veri akışı gerçekleşiyor. Bu kadar verinin içerisinden anlamlı ve yararlı verileri bulup çıkarm...
Yazının Devamı
06 Eylül 2019
Nesnelerin İnterneti(IoT) ile birlikte otomobillerin internet ile senkronizasyon hâlinde çalışması, siber güvenlik sorununun bu alana da sıçramasına neden oldu. Bağlantılı araba, otonom sürüş gibi IoT teknolojisinin yeni nesil otomotivlerde yaygınlaşması, araç sahiplerinin güvenlik konusunda tedirgin olmasına neden oluyor. ...
Yazının Devamı
01 Eylül 2019
Bazı işletmelerde farklı kaynaklardan veri geliyor ve bu veriler dağıtık bir yapıda toplanıyor olabilir. Dağıtık yapıdaki veriler arttıkça, istenen veriye erişim daha zor bir hâl alır, verilerin analiz ve raporlaması zorlaşır. Bu nedenle verilerin bir depoda toplanması gerekir. Toplanan bu veriler veri ambarı ve veri tabanı sayesinde saklanır....
Yazının Devamı
06 Ağustos 2019
e-Dönüşüm uygulamaları ile birlikte gündeme gelen sistemlerden biri de e-Arşiv Fatura Uygulaması oldu. Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler de, rekabette güçlenmek için e-dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya başladı. Üstelik bu süreç, sanılanın aksine çok hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmekte....
Yazının Devamı
02 Ağustos 2019
Endüstri 4.0 demek, modern üretim yönetme sistemleri ile daha hızlı, istikrarlı ve kaliteli üretim demektir. Nasıl ki geldiğimiz noktada endüstri 4.0 olmadan üretim düşünülemezse, MOM ve MES olmadan da endüstri 4.0’dan bahsetmemiz mümkün değil. Peki nedir bu MES ve MOM?...
Yazının Devamı
08 Aralık 2016
Burak SANDAL - Ticaret - 0 Yorum
Ticari Entegre programı, Stok, Cari ve Fatura modüllerinden oluşmaktadır. Yazılım paketi, işletmelerin en çok kullandıkları ana modülleri bir birleri ile entegre olarak sunmaktadır. Fatura / İrsaliye kayıtları ile hem stok hareketleri hem de cari hesap hareketleri işlem görmektedir. Böylece her fatura ya da irsaliye kaydı yapıldığında iş bütünlüğü sağlanmaktadır....
Yazının Devamı
26 Ağustos 2016
Sektörel ihtiyaçların hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayış ile karşılamaya çalışan endüstri, yeni bir sanayi reformu olan endüstri 4.0 dönemine hazırlanıyor. Sanayi 4.0 veya dördüncü nesil sanayi devrimi olarak da adlandırılan endüstri 4.0 ilk kez 2011 yılında Almanya’da Hannover Sanayi Fuarında telaffuz edildi. Endüstri 4.0 önceki sanayi devrimleri ile karş...
Yazının Devamı
17 Mart 2016
Bir ekonomide, belirli bir dönemde mal ve hizmet üretiminde meydana gelen artış “ekonomik büyüme” olarak adlandırılır. Ekonomik büyüme rakamları, bir ülke ekonomisi hakkında yapılacak yorumlarda kullanılan ilk kriterlerden biridir. Öyle ki, her kesimden insanın yorumlarına konu olmuş, günlük dile yerleşmiş, ülkenin yönetim kanadından tutun da köy kahvelerindeki m...
Yazının Devamı
03 Mart 2016
Yazılım sektörü son yıllarda ülkemizde potansiyelini hızlı bir şekilde artıran sektörlerin başında gelmektedir. Yazılım sektörünün son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak iç ve dış piyasaya yenilikçi ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Turizmden tarıma, otomotivden savunma sanayine sosyal ve ekonomik hayatı etkileyen yazılım sektörünün önemi her geçen gün ar...
Yazının Devamı
27 Şubat 2016
Hızla değişen ve gelişen dünyada son yıllarda önemi giderek artan ve gerekliliği hemen herkes tarafından kabul edilen inovasyon kavramı, hemen her alanda karşımıza çıkmakta ve dünyamız rekabet ortamında adeta bir zorunluluk haline gelmektedir. Dilimize yenilik olarak yerleşse de tam olarak bu karşılığı vermeyen inovasyon, bir yenilikten çok daha geniş bir anlam i...
Yazının Devamı
09 Ocak 2016
Burak SANDAL - Ticaret - 0 Yorum
Türkiye, kredi ve bankı kartı sayısı bakımından Avrupa’nın ikincisi en büyük ülkesidir. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2015 yılı Ekim ayında açıklamış olduğu banka kartı ve kredi kartı kullanım verilerini göre; mayıs ayı sonunda Türkiye’de 109,7 milyon banka kartı ve 57,7 milyon kredi kartı bulunuyor....
Yazının Devamı
23 Aralık 2015
KOBİ kelimesinin açılımı, küçük ve orta boy işletmeler demektir. KOBİ tanımı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik” ile günümüz şartları gereğince 4 Kasım 2012 tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile KOBİ tanımının son hali: “İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya...
Yazının Devamı
23 Aralık 2015
İşletmelerin birbirlerine olan borç-alacak işlemlerini her biri ayrı bir kalem oluşturacak biçimde formatlayarak aradaki farkı isteyebileceklerine dair yapmış oldukları sözleşmelerdir. Ticaret kanununa göre ise iki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kal...
Yazının Devamı
30 Kasım 2015
Dünyada teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması paralelinde artık üretim süreçleri emek yoğun modellerden teknoloji yoğun modellere kaymıştır. Teknolojinin hayatın tüm alanın etkileyen dinamikleri, teknolojiye yatırım yapan firmalara katma değer katığını görmekteyiz. Teknoloji, yeni ekonomi modelleri içerisinde finansal göstergelere pozitif katkı sağlayan en önem...
Yazının Devamı
25 Kasım 2015
Ekonominin nabzını tutan esnafların rekabetteki en güçlü silahının tartışılmaz ERP olduğunu biliyoruz. Kobiler olarak bu bilgiyi ne kadar doğru kullanıyoruz tartışılır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki kobiler teknolojiyi yüzde 10 daha fazla kullansalar 15 milyar dolar ek gelir, 360 bin yeni istihdam sağlayabilecekler. Geçtiğimiz 3 yılda teknolojiye yatırı...
Yazının Devamı
24 Kasım 2015
E-Ticaretin getirdiği en büyük avantaj, zamandan ve mekândan bağımsız müşterilere alışveriş imkânı sunabilmesidir. Tedarik zinciri içerisinde çokça tercih edilen B2B sistemler XML bilgileri ile kendi müşterilerine ürün ve stok göstererek, gelen siparişlere B2B kanalı üzerinden tedarik sağlamaktadır....
Yazının Devamı
21 Kasım 2015
1994 yılında Türkiye’de ilk defa internet terimi ile tanıştık. Hayatımıza ilk defa servis sağlayıcılar girdi. 1997 yılında ise ilk defa bankacılıkta “internet bankacılığı” tabiriyle karşılaştık. İş Bankası ve Garanti Bankası Türkiye’de ilk internet şubelerini kurdu. Bu yıllarda Türkiye’de internete bağlı sadece 30.000 bilgisayar vardı. 2008 yılında 3G ile tanıştı...
Yazının Devamı

Kategoriler

Son Gönderiler

BA / BS Bildirimi Hakk...
24 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Müşteri Deneyimini Mük...
20 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Yeni Çağın İşçileri Al...
17 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Servis Hizmeti Veren F...
13 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.
Üretim Sektörü İçin En...
10 Ağustos 2020Devamı İçin Tıklayınız.

Haftanın Sözü

yukari